Článek na téma školení BOZP

Přidáno: 6. 12. 2019 19:43:22

06 Prosinec 2019

Zveřejněno ve sborníku XXXII. ročníku konference: "Aktuálne otázky bezpečnosti práce" ve dnech 4. - 6. 12. 2019

Hlavní téma článku je zamyšlení nad prováděním školení o BOZP tak, aby toto školení mělo maximální přínos pro účastníky. Cílem školení není pouze splnění legislativní povinnosti zaměstnavatele. Dobře provedené školení zvyšuje kvalifikaci pracovníků, kulturu bezpečnosti a konkurenceschopnost firmy. Naopak snižuje náklady na náhradu škody v případě nehody, úrazu nebo havárie.

Celý článek zde

Přihlášení