Vítejte na stránkách firmy Petr Hlavsa služby BOZP

V oblasti bezpečnosti práce nabízíme:

 • sestavení dokumentace BOZP 
 • prověrky BOZP na pracovištích
 • školení zaměstnanců
 • poradenskou činnost
 • zastupování klienta při kontrolách
 • činnost OZO v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. 

Zprostředkujeme:

 • revize hasicích přístrojů a požárních hydrantů 
 • revize elektrozařízení NN a VN 
 • revize a školení obsluhy zdvihacích zařízení
 • revize a školení obsluhy plynových zařízení
 • revize a školení obsluhy tlakových zařízení
 • služby v oblasti požární ochrany (školení, dokumentace, posouzení požárního nebezpečí, kontrolní činnost)

Přihlášení