Článek na téma "Prevence rizik při práci v uzavřeném prostoru"

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

Zveřejněno ve sborníku XXX. ročníku konference: "Aktuálne otázky bezpečnosti práce" ve dnech 6. - 8. 11. 2017

Informace o konferenci zde.

Ve dnech 6. až 8. 11. 2017 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskutečnila jubilejní třicátá mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Ve sborníku odborných článků vyšel i náš článek, který se zabývá bezpečností práce v uzavřeném prostoru. Naším cílem bylo poukázat na legislativní vakuum v této oblasti, kdy tato vysoce rizikovoá činnost není řešena žádným právním předpisem a zaměstnavatelé jsou odkázáni pouze na vlastní odhad míry rizika. 

Text článku v PDF

Přihlášení