Vzdělávací akce 3

Přidáno: 7. 9. 2019 12:15:25

07 Září 2019

Hlavní téma tohoto setkání je přednáška na téma "Odpovědnost zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem".

Někteří zaměstnavatelé si myslí, že jejich odpovědnost za pracovní úraz znamená pouze sepsání záznamu o úrazu a předání podkladů pro odškodnění pojišťovně. Pojišťovna následně doplatí poškozenému ušlý zisk, případně tzv. bolestné a je vyřešeno. Během přednášky JUDr. Kožmína se dozvíte, že je to mnohem složitější. Výklad požadavků legislativy bude doplněn příklady z praxe a soudních judikátů. Tato přednáška není vhodná pouze pro "bezpečáky", ale i pro účetní, personalisty apod. Zkrátka pro všechny, kteří se ve své praxi setkávají s šetřením, dokumentací a odškodňováním pracovních úrazů.

Pozvánka na akci

Místo konání 

Přihlášení