Výzkumná zpráva

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

V rámci našeho členství ve Znaleckém ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. jsme spolupracovali na výzkumu současného stavu oblasti odborně způsobilých osob v prevenci rizik (OZO PRE). 

 

Jedná se o zcela unikátní výzkum, který v podobném rozsahu nebyl v ČR dosud proveden. Cílem výzkumu bylo poskytnutí objektivního přehledu těchto oblastí:

  • vzdělání a kvalifikační předpoklady OZO PRE,
  • mzdové ocenění,
  • potřebné materiálně-technické zázemí pro práci OZO PRE,
  • výměna zkušeností atd.

 V neposlední řadě dostali respondenti možnost vyjádřit své názory na zlepšení situace ve výše uvedených oblastech.

Výsledky výzkumu byly poskytnuty Ministerstvu práce a sociálních věcí pro možné využití v rámci přípravy konceptu plánovaného systému celoživotního profesního vzdělávání OZO PRE.

Výzkumná zpráva ve formátu PDF

Přihlášení