Osvětový program »Malý věk – velká nebezpečí«

Přidáno: 16. 7. 2019 11:51:54

16 Červenec 2019

Osvětový program Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú. pokračuje. Další zastávka osvětového stánku byla na hudebním festivalu Hrady CZ.

I v letošním roce jsme se mohli podílet na osvětovém programu, jehož hlavním cílem je rozvíjení znalostí a dovedností dětí, s cílem zlepšit u nich vnímání rizik možného ohrožení zdraví, respektive předcházet často zbytečným úrazům vznikajícím v domácnostech, při mimoškolních aktivitách a sportu, během výletů, táborů apod. Tentokrát jsme se s naším stánkem vypravili na hrad Točník, v rámci hudebního festivalu Hrady CZ. Všem navštěvníkům děkujeme za návštěvu našeho stánku, dětem za hezké obrázky a rodičům za vyplnění dotazníků. Tyto dotazníky slouží organizátorům jako zpětná vazba a utvrzují nás v přesvědčení, že jsme se vydali správnou cestou. Z dotazníků jasně vyplývá, že rodiče vítají osvětovou činnost v této oblasti. Někteří návštěvníci nám sdělili, že náš stánek navštěvují pravidelně. Takže se těšíme na další setkání na obvyklých místech (akce Bezpečná třináctka, LadronkaFest, Kašpárkohraní atd.)

Velké poděkování patří i realizačnímu týmu. Nadšení těchto dobrovolníků je nutné pro úspěch celého osvětového programu. Touto cestou děkuji všem spolupracovníkům, že místo letního lenošení věnovali svůj volný čas této dobré věci. 

Stánek Realizační tým

Přihlášení