Od 1.1.2012 pouze jedna odborná způsobilost v prevenci rizik

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

Od 1.1.2012 platí v oblasti prevence rizik pouze jediná odborná způsobilost - OZO v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.

Zákon č. 309/2006 Sb. platí od 1.1.2007. V §22 odst. 2 je stanoveno přechodné období pěti let pro odbornou způsobilost podle dřívějších předpisů. Toto období tedy končí k 31.12.2011. Od 1.1. 2012 musí zaměstnavatelé (nad 25 zaměstnanců) zajišťovat úkoly v prevenci rizik pouze odborně způsobilými osobami s osvědčením podle uvedeného zákona. Bližší informace na našich stránkách, ve složce "Naše služby".  

Přihlášení