Nový právní předpis

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Od 1.1.2012 platí výše uvedená vyhláška, která určuje kategorie nebezpečnosti chemických látek a směsí, náležitosti obalu, volbu R-vět, S-vět a výstražné symboly u chemických látek a směsí. Předpis platí do 31.5.2015. 

Přihlášení