Nový právní předpis

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

02 Květen 2018

Od 1.1.2012 platí nový chemický zákon.

Jedná se o zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změněn některých zákonů (chemický zákon). Tento právní předpis ruší nebo mění celou řadu dalších předpisů. Zejména zákon č.356/2003 Sb., ale změny jsou i v zákonech o inspekci práce, požární ochraně, živnostenském zákoně a mnoha dalších.

Přihlášení