Článek a přednáška na téma "Zamyšlení nad smyslem, účelem a způsoby provádění školení BOZP v praxi"

Přidáno: 10. 12. 2019 09:37:52

10 Prosinec 2019

Ve dnech 4. až 6. 12. 2019 se v hotelu Patria na Štrbském Plese uskutečnila mezinárodní vědecká konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce. Ve sborníku článků byl uveden náš článek na téma školení BOZP.

Účelem tohoto článku a následné přednášky je zamyšlení nad efektivním provádění školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Cílem uvědomělého zaměstnavatele by nemělo být pouze splnit zákonnou povinnost školení provést, ale dosáhnout zvýšení úrovně kompetencí jednotlivých zaměstnanců a potažmo tak zvýšit kulturu bezpečnosti v celé firmě. Takové školení ale musí splňovat určité požadavky: musí být pro účastníky srozumitelné, konkrétní a zejména přínosné.

 Celý článek naleznete v části Publikační činnost.

Konference 2019

Přihlášení