Osvěta

Společenská odpovědnost, náš závazek a poděkování zákazníkům

Co je Společenská odpovědnost firem (CSR - Corporate Social Responsibility)?

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility), používá se zkratka CSR, je pojem, který zahrnuje společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů.

Také my jsme hledali nějaký zajímavý a prospěšný projekt, který by souvisel s naším oborem. Díky členství ve Znaleckém ústavu bezpečnost a ochrany zdraví se podílíme na osvětovém programu prevence dětských úrazů »Malý věk – velká nebezpečí«.

Stručná charakteristika:
Program zahrnuje řadu dílčích akcí určených pro děti a mládež ve věku od 3 do 15 let. Jeho smyslem je rozvíjet znalosti a dovednosti dětí, s cílem zlepšit u nich vnímání rizik možného ohrožení zdraví, respektive předcházet často zbytečným úrazům vznikajícím v domácnostech, při mimoškolních aktivitách a sportu, během výletů, táborů apod. Zvláštní pozornost je kladena na běžné životní situace, které jsou spojeny s tzv. skrytými riziky. 
Program podporuje Mezinárodní organizace práce OSN, která ji zahrnula do národních aktivit pořádaných v rámci Světového dne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci „SAFE DAY“. Záštitu nad programem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které programu fandí od jeho začátku.

(zdroj: http://www.zuboz.cz/osveta )

Podpora z naší strany:

1. Personální. Na výše uvedených stránkách je fotogalerie, kde nás můžete vidět při činnosti na osvětovém stánku ZÚBOZ na různých akcích.

2. Finanční. Prezentace osvětového programu je z finančního hlediska poměrně náročná. Proto jsme se zavázali k pravidelné finanční podpoře této prospěšné aktivity. Určitá část ze zisku naší firmy jde na podporu osvětového programu. 

Dále chceme touto cestou poděkovat našim zákazníkům a obchodním partnerům, kteří sdílí naše nadšení a podílí se sponzorskými dary na podpoře tohoto projektu. Děkujeme i jménem organizátora a těšíme se na setkání u osvětového stánku ZÚBOZ.

Přihlášení