Rozhovor s osobností oboru BOZP - 3. díl

Přidáno: 5. 5. 2021 17:29:17

05 Květen 2021

Třetí díl seriálu rozhovorů s osobnostmi oboru BOZP. Tentokrát na otázky odpovídá pan Daniel Kulíšek, manažer bezpečnosti ve společnosti MONDI Štětí.

Pohled osobností na minulost, současnost a budoucnost BOZP

3. díl seriálu - Daniel Kulíšek

Bezpečnost a hygiena práce 3/2021

Petr Hlavsa, Bc. Eliška Veselá

Společnost MONDI je známá svým nekompromisním přístupem k zajištění bezpečnosti práce. Ochrana zdraví je zde skutečně prioritou číslo jedna a tomu se podřizují všechny prováděné činnosti. Společnost je zajímavá i tím, že jde o globální organizaci, která působí po celém světě. Jednotný systém řízení bezpečnosti proto musí pracovat i s různou úrovní vnímání bezpečnosti v jednotlivých zemích. Do areálů MONDI vstupuje mnoho dodavatelských a servisních firem. Každá z nich je jiná. A to nejen profesním zaměřením, ale i úrovní zajištění bezpečnosti práce. Společnost MONDI má však na všechny dodavatele stejné požadavky jako na vlastní kmenové zaměstnance. Zároveň má i propracovaný systém vzdělávání a podpory svých dodavatelů v oblasti BOZP. Nejen o tomto systému si budeme povídat s manažerem bezpečnosti, panem Danielem Kulíškem.

Můžete, prosím, našim čtenářům představit Vaši kariéru v oblasti bezpečnosti?

Samozřejmě. V současné době se v oboru bezpečnosti práce už pohybuji více jak dvacet let. S bezpečností jsem začal už ve své předchozí profesi, ve výrobě stavebních hmot, kdy firma, která budovala závod v České republice, zvolila velmi zajímavý a pro mě velmi atraktivní model, jak najít nové zaměstnance a jakým způsobem jim rozdělit odbornosti funkce podle jejich schopností, dovedností a ochoty. Mimo generálního ředitele byl celý výrobní závod přijat jako operátoři a byli odesláni na 6-7 měsíců do mateřského závodu v Rakousku a tam se v rámci tréninku, profilování a schopností vyřešilo, kdo bude zastávat jakou funkci ve výrobním závodě. Byl jsem vybrán pro funkci zástupce ředitele výroby. Jedna ze součástí této pozice byla starost o bezpečnost práce. Nevěděl jsem o tom nic, mé předchozí zkušenosti byly ve skrze teoretické, bezpečáka jsem potkal maximálně na školení, Uvědomil jsem si, že pokud mám být k něčemu užitečný, tak k tomu musím přistoupit jinak. Začal jsem přemýšlet, jak působit jako bezpečák, jak být pomocnou rukou zaměstnancům atd. Od té doby se má pracovní činnost odvíjí okolo bezpečnosti práce, jak pomáhat lidem, aby si uvědomovali rizika a mohli pracovat bezpečně.

Jakou cestou jste se dostal ke společnosti Mondi? Představte nám, prosím, vaše působení v této společnosti.

Ke společnosti Mondi jsem se dostal shodou několika okolností, kdy jsem u svého předchozího zaměstnavatele pracoval dvanáct let. Výrobní závod změnil majitele a já jsem úplně nepochopil novou politiku týkající se bezpečnosti práce., Důraz byl veden jinam, než se mi zdálo správné. Rozhlížel jsem se okolo a zjistil jsem, že Mondi Štětí připravují organizační změnu, kdy se zpětně insorsuje oddělení centrální údržby a pro nějakou periodu chtějí bezpečnostního technika, který by pomohl lidem, kteří byli určité období mimo organizační strukturu firmy, aby měli lehčí cestu zpátky, aby měli vlastní pravidla, která platí pro všechny, aby se minimalizovaly nejasnosti, aby byli lidé minimálně frustrováni a zamezilo se odchodům z firmy. V podstatě se jednalo o shodu náhod. Přišla mi atraktivní nová pozice ve větší firmě, pracovat s lidmi, kteří mají zájem pracovat, proto jsem akceptoval nabídku. Odešel jsem z pozice, kde jsem dělal regionálního manažera bezpečnosti práce pro Čechy, Slovensko a Maďarskona místo řadového technika do nové společnosti.

Zaujala mě myšlenka insorsingu údržby, protože dnes je moderní opačný trend - outsorsing, tedy přesunout nezajímavé činnosti na někoho externího. Co si o tom myslíte?

Myslím si, že ti co v dnešní době organizují outsorsing přijdou na to, že to není nejlepší řešení a přejdou k organizaci insorsingu. Je to tak, že každá firma se snaží optimalizovat svoje náklady, svoje zdroje.. nicméně pokud se řádně zamyslí nad zisky, benefity a možnými ztrátami a zahrne do toho bezpečnost práce, tak z mého pohledu je jednoznačný benefit mít na pozicích vlastní lidi.

Na jaké výsledky své práce v Mondi jste nejvíce hrdý?

Nejvíce hrdý jsem asi na to, že mě zaměstnanci berou jako člověka, který jim chce pomoct, který je připraven kdykoliv přijít na místo, zvednout telefon a neříkat pouze, že to takhle nejde. Zároveň jim nabídnout a najít s nimi vhodné řešení, aby se práce dala udělat bezpečně a kvalitně, současně býti nekompromisní k tomu, pokud někdo porušuje stanovená pravidla, nebo se je chystá porušit. Prevence je lepší než reakce. Velmi důležité je, že se mi podařilo vybudovat si pozici, kdy neexistuje síla uvnitř výrobního závodu, která by dokázala zvrátit rozhodnutí bezpečnostního manažera. Naše pozice je taková, že celý tým nejvyššího vedení Mondi je velmi zaměřen na bezpečnost práce a manažer bezpečnosti cítí každou minutu podporu k tomu, aby se práce vykonávaly tak, jak se vykonávat mají a aby se vykonaly bezpečně. Z mého pohledu je největším úspěchem to, že každý zaměstnanec zaklepe ke mně na dveře a řekne: „Mám problém, potřebuji poradit."

To musím souhlasit. Ze své zkušenosti vím, že poradenství opravdu funguje. Jak jsem zmínil v úvodu, společnost Mondi je specifická tím, že je to globální společnost, která má dodavatele po celém světě. Tito dodavatelé a servisní organizace působí i v areálu ve Štětí. Určitě mi dáte za pravdu, že každá firma je jiná. A to i vnímáním důležitosti bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jak se vám daří přesvědčit firmy z různých zemí, aby se sladily na tu vaši vlnu?

Velká část firem, se kterými spolupracujeme, jsou firmy, které jsou dlouhodobými dodavateli pro společnost Mondi. S těmi je minimální problém, znají naše pravidla, velmi často překlápí naše pravidla do svých vlastních a samozřejmě akceptují všechny naše požadavky a zároveň přichází i s nápady na vylepšení. Jsme ochotni se učit, sdílet informace s dodavateli, zákazníky, mezi různými závody. Na druhé straně je velká část dodavatelů, kteří jsou jednorázoví, kdy děláme unikátní projekt, stavíme něco nového, objevují se firmy, které s námi nemají zkušenosti, v tomto případě musíme nekompromisně aplikovat metodu cukru a biče. Poskytujeme veškeré informace, podporu atd., zároveň provádíme kontrolu. Neděláme si iluze, že během 14 dnů jsme schopni naučit lidi chovat se úplně jinak. Eliminujeme nějaké zásadní rozpory tím, že už výběr daného dodavatele zohledňuje bezpečnost práce, provádíme audity týkající se bezpečnosti práce. Důležitou součástí je účast jejich vedení na výběrových řízeních a jejich interních pravidel týkajících se bezpečnosti práce. Z tohoto pohledu, firmy, pro které to nemá důležitost, nemají šanci ve výběrovém řízení ani uspět. Ve chvíli, kdy je dodavatel vybrán, samozřejmě pokračujeme v práci s ním, s každým jednotlivým zaměstnancem, každý musí projít vstupním školením. Organizujeme ho interaktivní formou, teď je to bohužel omezené. Ve chvíli, kdy nějaký pracovník přijde vykonávat práci ve výšce a doloží odbornou způsobilost, přesto vyžadujeme absolvování závěrečného testu, teprve pak je oprávněn u nás pracovat. Tím starost o externího dodavatele nekončí. Naše přítomnost na místech, kde se vyskytují dodavatelé, je ještě zdůrazněna tím, že jim nabízíme pomoc, hodnotíme výkon práce, ve chvíli, kdy vidíme, že je něco špatně, tak jsme připraveni práci zastavit. Jsme si vědomi toho, že lidé chybují, na druhou stranu pokud někdo nechce akceptovat naše pravidla, tak jsme připraveni ukončit spolupráci. Samozřejmě máme i programy týkající se odměňování zaměstnanců, jakýkoli zaměstnanec může navrhnout člověka na odměnu, tomu říkáme zelená karta. Každý je oprávněn se zúčastnit kola štěstí, kde si může vylosovat věcnou cenu (mobilní telefony, poukázky, domácí spotřebiče aj.). Tohle realizujeme 1x za 1,5 měsíce. Většinou se účastní okolo deseti lidí. Je to velmi pozitivně hodnoceno, losování probíhá na veřejném místě. Je to skvělý motivační nástroj pro odměněné ale i pro kolegy.

Můžete se, prosím, vyjádřit k současné situaci v oboru bezpečnosti práce? Kde vidíte největší problémy, nebo naopak silné stránky v současném nastavení bezpečnosti?

Vidím zásadní posun zejména ve vnímání bezpečnosti práce. Legislativa se nějakým způsobem vyvíjí, bylo aplikováno spoustu evropských předpisů, nicméně vnímání bezpečnosti práce se z mého pohledu zásadním způsobem změnilo. Vidím to dennodenně. Spousta vedoucích pracovníků vidí bezpečnost jako součást bezproblémového fungování firmy - co se týče kvality, co se týče nákladů atd. Myslím si, že bezpečnost je hrdou součástí průmyslu v České republice a doufám, že se to tak bude vyvíjet dále. Co se týče legislativy, tak ta se příliš zaměřuje na věci týkající se technických minimálií a trochu pomíjí člověka - jednotlivce, který má extrémní vliv na to, jak se bude v jeho okolí pracovat. Na to by se měla legislativa více zaměřovat. Systém spoluzodpovědnosti za bezpečnost práce je naprosto klíčový, aby se snížil počet pracovních úrazů a aby se bezpečnost posunula dále.

Zeptal bych se ještě na jednu věc. Společnost Mondi je poměrně známá tím, že její interní předpisy několikanásobně převyšují požadavky všeobecné legislativy. Máte ve svých interních směrnicích něco, co by se dalo uplatnit ve všeobecné rovině?

Určitě. Například používání celoobličejových štítů, ochranných brýlí. U nás je to naprostou nezbytností. Dále světelná signalizace, každý jeřáb je vybaven světelnou signalizací a promítá pod sebe vymezený prostor, varovná světla vysokozdvižných vozíků, takových věcí je spousta. Bylo by příjemné, kdyby v rámci České republiky fungovalo fórum, kde je možné dobré nápady a zlepšováky sdílet. Náš cíl je stejný, aby se každý vrátil v pořádku domů s pocitem dobře odvedené práce.

Moc děkuji za celý rozhovor. Na závěr se zeptám, měl byste nějaký vzkaz pro čtenáře časopisu Bezpečnost a hygiena práce?

Chovejme se normálně, mysleme sami na sebe a na naše kolegy. Naším prvotním zájmem není dodržovat legislativní předpisy, ale v pořádku se vrátit domů a mít za sebou správně a kvalitně odvedenou práci, při které se nikomu nic nestalo.

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.

Přihlášení