Aktuality

02
Květen
2018

Nový právní předpis

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

Čtěte více...

02
Květen
2018

Od 1.1.2012 pouze jedna odborná způsobilost v prevenci rizik

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Od 1.1.2012 platí v oblasti prevence rizik pouze jediná odborná způsobilost - OZO v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Nový právní předpis

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Od 1.1.2012 platí nový chemický zákon.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Novinka v legislativě

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Od 1.11.2011 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ke stejnému datu končí platnost dosavadního předpisu - nařízení vlády č.148/2006 Sb.

Čtěte více...

Přihlášení