Aktuality

02
Květen
2018

Zpracování agendy formou elektronické databáze

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Jak již bylo uvedeno na úvodní stránce, chystáme spuštění projektu počítačového zpracování agendy bezpečnosti práce. V současné době vrcholí jednání s autorem o nastavení a spuštění projektu. Více informací v následujícím článku.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Vyhláška ke zdravotním prohlídkám zaměstnanců

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

VYHLÁŠKA č. 79/2013 Sb. ze dne 26. března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče). 

Čtěte více...

02
Květen
2018

Rozdělení prací do kategorií

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

V souvislosti s přijetím novely zákona o specifických zdravotních službách je aktuálním tématem rozdělení prací podle rizika ohrožení zdraví. Tuto zákonnou povinnost přehledně popisuje následující článek:

Čtěte více...

02
Květen
2018

Nový zákon v oblasti zdravotnických služeb

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

S platností od 1. 4. 2013 platí zákon č. 47/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb. Tento zákon upravuje mimo jiné povinnosti zaměstnavatele v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Školení zaměstnanců

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Požadavky na kvalifikaci školitele pro školení obsluhy pracovních plošin, jeřábníků a vazačů.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Školení obsluhy motorových vozíků

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

V poslední době se nám sešlo několik dotazů na školení obsluhy motorových vozíků. Zejména se jedná o kvalifikaci školitele. V současné době není tato kvalifikace žádným předpisem upravena. Požadavky na školitele jsou přehledně uvedeny v následujícím článku (zdroj: internet).

Čtěte více...

02
Květen
2018

Svařování ze žebříku

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Opět jsem objevil na internetu zajímavý dotaz. Jedná se o svařování ze žebříku, se kterým se i já při kontrolách běžně setkávám. Zejména při rychlých opravách, kdy svářeč použije žebřík jako rychlý a snadný přístup k místu sváření. Jedná se o porušení předpisů. Na žebříku je zakázáno vykonávat i další nebezpečné činnosti, jako je třeba práce s řetězovou pilou a podobně rizikové činnosti. V souvislosti s tím upozorňuji, že po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. Vše potřebné k bezpečné práci na žebříku je uvedeno v nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Úhrada vstupní lékařské prohlídky zaměstnance.

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Na stránkách podnikatel.cz se objevil zajímavý článek. Kdo má hradit vstupní lékařskou prohlídku zaměstnance? 

Čtěte více...

02
Květen
2018

Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

S účinností od 1.4.2012 bylo ve Sbírce zákonů zveřejněno nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Nová úprava pracovnělékařské péče

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Čtěte více...

Přihlášení