Aktuality

09
Květen
2019

Čtěte více...

19
Březen
2019

Vzdělávací akce 2

Přidáno: 19. 3. 2019 18:56:56

Další vzdělávací akce. Tentokrát zaměřená na kontroly ze strany OIP. Jak se připravit na kontrolu, průběh kontroly, nejčastěji zjištěné závady a nedostatky a další užitečné informace z praxe.

Čtěte více...

17
Únor
2019

Kurz Preventista BOZP 2019

Přidáno: 17. 2. 2019 16:57:05

Pozvánka na další ročník vzdělávacího programu Preventista BOZP. Využijte možnosti přihlášení, zbývá několik posledních volných míst.

Čtěte více...

16
Listopad
2018

Vzdělávací akce

Přidáno: 16. 11. 2018 18:47:03

V návaznosti na kurz Preventista BOZP 2018 jsme připravili vzdělávací akci, která je určena nejen účastníkům zmíněného kurzu, ale i dalším zájemcům o vzdělávání a doplnění informací v oblasti BOZP. Akce je pojata jako neformální setkání zájemců o problematiku BOZP a bude se pravidelně opakovat každé 3 měsíce. Každé setkání bude mít jedno hlavní téma. Hlavním tématem prvního setkání je provádění školení BOZP ve firmách.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Kurz Preventista BOZP 2018

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Informace o kurzu Preventista BOZP 2018

Čtěte více...

02
Květen
2018

Seminář na téma

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Dne 16. 11. 2017 se ve Výzkumném ústavu vodohospodářském TGM, v.v.i. uskutečnil velice zajímavý seminář „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Touto akcí byla dovršena odborná část řešení stejnojmenného výzkumného projektu, který řešilo konsorcium VUV TGM, v.v.i., ERGOWORK, s.r.o. a ZÚBOZ, z.ú. v letech 2016-2017. A opět jsme byli u toho....

Čtěte více...

02
Květen
2018

Přednáška na téma uzavřené prostory

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Přednáška na kolokviu České asociace pro prevenci rizik na téma "Uzavřené prostory a BOZP".

Čtěte více...

02
Květen
2018

Školení řidičů

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

V souvislosti s velkým množstvím změn v legislativě nabízíme školení řidičů. Toto školení svým významem značně přesahuje jiná školení pro potřeby výkonu zaměstnání. Získáte zde informace, které využijete i při soukromých cestách.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Změna v evidenci pracovních úrazů

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

Dne 18. 8. 2014 bylo zveřejněno ve Sbírce předpisů ČR nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nabývá účinnosti 1. ledna 2015.

Čtěte více...

02
Květen
2018

Nebezpečí práce s azbestem

Přidáno: 2. 5. 2018 16:03:51

V minulosti jsme se podíleli na odstranění ekologické zátěže azbestem. Z pohledu BOZP se jedná o práci s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti a zejména ochrany zdraví. Naše postřehy na toto téma popisujeme v následujícím článku.

Čtěte více...

Přihlášení